Te Marautanga o Te Aho Matua - Our Te Aho Matua Curriculum

Te Marautanga o Te Aho Matua

Te Rūnanga Nui o Ngā Kura Kaupapa Māori o Aotearoa

Me whai i nga mātāpuna o te Aho Matua hei tohu whakahaere i o mahi ki mua i te aroaro o ngā tamariki, ngā hoa mahi , me te whānau. Me whāngai hoki i nga akoranga o Te Aho Matua ki ngā ākonga, mā tēnei mahi ka tipu ngātahi te wairua me te tinana o te tamaiti.